ไหว้พระ 6 วัด ในจังหวัดเพชรบุรี สายบุญห้ามพลาด

วัดเพชรบุรี เพชรบุรีเป็นเมืองชายทะเลที่สวยงาม และที่ใกล้กรุงเทพฯ ก็คือ หาดชะอำ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ยังคงหลงเหลือประวัติศาสตร์ ความสวยงามของวัดก็เช่นกัน ติดตาม wawellsinsurance.com เพื่อสักการะเก้าวัดของเขาในเพชรบุรีและเยี่ยมชมวัดที่สวยงามใกล้กรุงเทพฯ

1. วัดใหญ่สุวรรณาราม วัดเพชรบุรี

สายบุญโปรดตามไปปักหมุดวัดใหญ่สุวรรณาราม หรือ วัดใหญ่ อีกหนึ่งวัดสวยในจังหวัดเพชรบุรี มีประวัติอันยาวนานกว่า 100 ปี สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ได้รับการบูรณะในสมัย ร.5 ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ปางมารวิชัย ด้านหลังองค์พระมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาด 6 นิ้ว ปางสมาธิสงบนิ่ง ด้วยพระนิ้วหกนิ้ว

2. วัดมหาธาตุวรวิหาร วัดเพชรบุรี

2. วัดมหาธาตุวรวิหาร วัดเพชรบุรี

ที่นี่ยังเป็นวัดที่เก่าแก่และสวยงามมากอีกด้วย จังหวัดเพชรบุรีมีวัดมหาธาตุวรวิหารแต่อันนี้ผมเดา วัดนี้น่าจะสร้างในสมัยสุโขทัยทวาราวดี แท้จริงแล้วมีอายุประมาณ 800-1,000 ปี เนื่องจากมีการขุดพบซากอิฐในสมัยทวารวดีเป็นจำนวนมาก

ลักษณะเด่นของวัดมหาธาตุวรวิหารคือพระวิหารหลวงซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญและหลวงพ่อวัดมหาธาตุที่ชาวบ้านมักเรียกกันว่า วัดมหาธาตุพ่อ เป็นศาสนสถาน นอกจากนี้ยังมีผังพลาห้ายอดเป็นสัญลักษณ์ของพระอุโบสถภายในพระอุโบสถ มีอายุมากกว่า 1,000 ปี ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

 • ที่อยู่ : ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/hGRFdcaQKqNyeAnP7
 • เปิดให้เข้าชม : 08.00-18.00 น.

3. วัดข่อย พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฎิ

3. วัดข่อย พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฎิ

วัดข่อย เป็นวัดเก่าแก่ เชื่อกันว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย ภายในวัดมีพระธาตุชินปุรีพระเศรษฐีนวโกฏิ พุทธศิลป์ที่ไม่เหมือนใครมีหนึ่งเดียวในโลก วิศวกร 10 คนของเขาที่มีความโดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรม ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเต็มที่

ภายในองค์พระธาตุมีทั้งหมด 3 ชั้น ชั้นที่ 1 ประดิษฐานพระประธาน 3 องค์ คือ พระพุทธ มิน และมงคล พระพุทธเศรษฐีนวโกฏิและพระสีวรีมหาลาภร่มเย็น ผนังทั้ง 4 ด้านแกะสลักจากไม้สัก เป็นอักษรขอม พระพุทธคุณ ธารมะคุง และสังฆคุณ ชั้นที่ 2 ประดิษฐานพระอัฐิของพระพุทธเจ้า ชั้นที่ 3 ประดิษฐานอัฐิของพระพุทธเจ้า

 • ที่อยู่ : ถนนคีรีรัถยา ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/tqsz5jHMyNEH7dk29
 • เปิดให้เข้าชม : 06.00-17.00 น.
 • โทร : 06-1061-7868

4. วัดพระพุทธไสยาสน์ วัดพระนอน

4. วัดพระพุทธไสยาสน์ วัดพระนอน วัดเพชรบุรี

วัดพระพุทธไสยาสน์ หรือ วัดพระหนอง เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา และที่โดดเด่นคือพระอุโบสถศิลปะอยุธยาประดิษฐานพระปรินิพพานหรือปางปรินิพพานอายุกว่า 400 ปี ก่อด้วยอิฐทั้งหลัง ลงรักปิดทองสวยงาม ยาว 43 เมตร เดิมพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง แต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างหลังคาครอบไว้ กลายเป็นวิหารพระพุทธไสยาสน์ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังมีวิหารพระยืนซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแทนพระพุทธเจ้า เป็นภาพเขียนบนผนังยืนพนมมือปางประทานพร มีพระพุทธรูป ขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ในพระที่นั่ง ศิลปะอยุธยาตอนปลาย บูชาในสมัยพระเจ้าปราสาททอง

 • ที่อยู่ : ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/sJYk5WPV2rJvujKGA
 • เปิดให้เข้าชม : 08.00-18.00 น.

5. วัดพระแก้วน้อย เขาวัง

5. วัดพระแก้วน้อย เขาวัง

วัดพระแก้วน้อย พระนครคีรี หรือ พุทธสถานและพระราชวังของรัชกาลที่ 4 ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในบริเวณเขามไหสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี โดยการสร้างวัดพระแก้วมรกตแห่งนี้เป็นวัดของพระราชวังในกรุงเทพฯ

ลักษณะเด่นที่สุดของวัดพระแก้วน้อยน่าจะเป็นเจดีย์หินพระธาตเสระ นอกจากนี้ยังมีวัดทรงกลมสีเขียวอมเทาและวัดที่มีผนังประดับด้วยหินอ่อน ประดับด้วยกระจกฝีมือช่างหลวง ตรงกลางหน้าบันประดับด้วยพระปรมาภิไธยย่อพระมหามงกุฏ ซึ่งนับเป็นงานปูนปั้นที่สวยงามและมีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบุรี อีกด้านหนึ่งของวัดมีเจดีย์สีแดงลักษณะคล้ายป้อมขอม ภายในพระเจดีย์มีฐานประดิษฐานพระพุทธรูปที่เรียกว่า พระปิลิปินาถ ซึ่งเป็นองค์จำลอง

 • ที่อยู่ : เขาวัง พระนครคีรี ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/cFbtjqq5xe7Ax4E96
 • เปิดให้เข้าชม : 08.30-16.00 น.

6. วัดเขาบันไดอิฐ ถ้ำสว่างอารมณ์

6. วัดเขาบันไดอิฐ ถ้ำสว่างอารมณ์

จังหวัดเพชรบุรีเป็นที่ตั้งของวัดถ้ำที่สวยงามหลายแห่ง หนึ่งในนั้นคือวัดเขาบันไดอิฐธรรมสวรรค์ความเด่นของที่นี่ก็คือวัดเขาบันไดอิฐตั้งอยู่บนภูเขา สิ่งที่มีความงดงามทางสถาปัตยกรรม ศาสนศิลป์ และประดิษฐานอยู่ในถ้ำ

วัดเขาบันไดอิฐ เล่ากันว่า ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม อาจารย์เซ็นผู้เป็นอาจารย์ของพระเจ้าเสือและเชื่อกันว่าพระอาจารย์เซ็นท่านเชี่ยวชาญด้านพระเครื่องและคาถาอาคม ทหารเพชรบุรีจะออกรบเมื่อใด คุณจะต้องขอเครื่องรางทุกครั้งเพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจของคุณ

ภายในบริเวณวัดยังมีถ้ำอีกหลายแห่ง ถ้ำมีความสำคัญ ภายในถ้ำพระพุทธไสยาสน์มีพระนอนองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ ในรอยแยกของผนังถ้ำมีฝากระโปรงเรือทำด้วยไม้เก่ามาก เชื่อกันว่าเป็นหลังคาเรือที่พระเจ้าเสือประทานให้อาจารย์เสน

 • ที่อยู่ : ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/DEtrCDTkwDqMTDtB6
 • เปิดให้เข้าชม : 08.30-17.00 น.

7. วัดถ้ำเขาย้อย

7. วัดถ้ำเขาย้อย

วัดถ้ำเขาย้อย หรือ ถ้ำเขาย้อย เป็นหน้าผาขนาดใหญ่ ภายในถ้ำมีพระพุทธไสยาสน์เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่สวยงาม ยังมีพระพุทธรูปปางต่างๆ ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติ ด้วยเชื่อว่า บุญบารมีเหมือนรอยพระพุทธบาทสีทองอร่ามจะบันดาลให้ทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมา

ที่นี่มีถ้ำอุโมงค์ด้วย หรือถ้ำใต้ดิน ตั้งอยู่ในบริเวณลานวัดใกล้ถนนที่มุ่งสู่ถ้ำสวรรค์และถ้ำพระสีอาริย์ ถ้ำสวรรค์ เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามขณะเดิน

 • ที่อยู่ : ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/i17zF8Hs3qKNKtVU7
 • เปิดให้เข้าชม : 08.30-17.00 น.
วัดมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี พระวัดดังเพชรบุรี
พระวัดดังเพชรบุรี

พระวัดดังเพชรบุรี

พระวัดดัง ในจังหวัดเพชรบุรี สำหรับสายทำบุญ พระวัดดังเพชรบุรี เพชรบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจ ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 2 ชั่วโมงกว่าๆ วันนี้เขาจะไปเยี่ยมชมวัดที่สวยงาม ในจังหวัดเพชรบุรี มีความงดงาม เนื่องจากศิลปะปูนปั้นของตระกูลช่างเมืองเพชร ลวดลายพลิ้วไสวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ปรัชญาและแนวคิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของช่างหม้อถูกซ่อนไว้ ยังมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกมากมาย กล่าวกันว่า เมืองเพชรบุรีได้ชื่อว่าเป็นอยุธยาที่มีชีวิต วัดส่วนใหญ่เชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา และเนื่องจากมีความเฉลียวฉลาดทางศิลปะหลายประเภทอยู่รอบวัด นี่คือ 6 วัดของเขาในเพชรบุรี วัดมหาธาตุวรวิหาร

Read More »
ถ้ำนาคา จ.บึงกาฬ
วัดที่มี พญานาค

วัดที่มี พญานาค

7 สถานที่ใกล้วัดที่มีพญานาค สร้างความเป็นสิริมงคลให้แกชีวิต เอาใจสายมูกันอีกครั้ง วัดที่มี พญานาค ใครที่เชื่อเรื่องงูต้องบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีแห่งพญานาคอย่างแท้จริง ทั้งด้านการงาน การเงิน และความรัก วันนี้ชาว wawellsinsurance.com จะมาปักหมุดพิกัดตามรอยพญานาค สร้างความมั่งคั่งในชีวิตของคุณ ลองคิดดูว่าเขาจะไปทางไหน ถ้ำนาคา จ.บึงกาฬ ที่แรกต้องที่นี่ ตำมูนาคา จังหวัดบึงกาฬ กำลังฮิตและเป็นที่ฮิตที่สุดในตอนนี้ ความสวยงามลึกลับของหินทำให้ดูเหมือนงูตัวใหญ่และได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเป็นสถานที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งลี้ลับ และที่สำคัญ เป็นสถานที่ที่มีคนมากราบไหว้ขอโชคลาภ

Read More »
1. วัดถ้ำเขาหลวง วัดป่าจังหวัดเพชรบุรี
วัดป่าในจังหวัดเพชรบุรี

วัดป่าจังหวัดเพชรบุรี

วัดป่าในจังหวัดเพชรบุรี เก่าแก่ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิเสริมสิริมงคล วัดป่าจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพแต่มีอะไรให้เที่ยวมากมาย วัดวาอาราม โบราณสถาน ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ฯลฯ วันนี้ขอแนะนำที่เที่ยวเพชรบุรีในแบบที่แตกต่าง นั่นก็คือ ‘ไหว้พระ 9 วัด’ จังหวัดเพชรบุรี ทีนี้มาดูกันว่าเขาจะเสริมบุญและเสริมดวงชะตาชีวิตไปทางไหน 1. วัดถ้ำเขาหลวง สถานที่ท่องเที่ยวเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี วัดนี้ตั้งอยู่บนเขาหลวง ภูเขาลูกเล็กๆ สูงเพียง 92 เมตร สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Read More »