พระวัดดัง ในจังหวัดเพชรบุรี สำหรับสายทำบุญ

พระวัดดังเพชรบุรี เพชรบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจ ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 2 ชั่วโมงกว่าๆ วันนี้เขาจะไปเยี่ยมชมวัดที่สวยงาม ในจังหวัดเพชรบุรี มีความงดงาม เนื่องจากศิลปะปูนปั้นของตระกูลช่างเมืองเพชร ลวดลายพลิ้วไสวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ปรัชญาและแนวคิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของช่างหม้อถูกซ่อนไว้

ยังมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกมากมาย กล่าวกันว่า เมืองเพชรบุรีได้ชื่อว่าเป็นอยุธยาที่มีชีวิต วัดส่วนใหญ่เชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา และเนื่องจากมีความเฉลียวฉลาดทางศิลปะหลายประเภทอยู่รอบวัด นี่คือ 6 วัดของเขาในเพชรบุรี

วัดมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี

เริ่มต้นการเยี่ยมชมวัดแรก วัดมหาธาตุวรวิหาร หนึ่งในวัดที่สำคัญที่สุดในจังหวัดเพชรบุรี วัดเก่าแก่ที่เชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่สมัยทวาราวดี พบวัตถุโบราณจำนวนมากภายในบริเวณวัด และบางทีเคยเป็นวัดหลวงก็ถูกทิ้งร้างแต่รูปปั้นที่เห็นได้ชัดเจนถือเป็นสัญลักษณ์ของวัดนี้ เป็นเจดีย์ห้ายอดสีขาวอายุประมาณ 1,000 ปี ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

ที่น่าสนใจคือ พระวิหารหลวง สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย มีหน้าบันลวดลายปูนสวยงามสะดุดตา เมื่อเข้าไปในพระอุโบสถจะพบจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพระพุทธเจ้า ภาพชุมนุมเทวดาด้วยลีลาอ่อนช้อยงดงาม

 • ที่อยู่ : ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/yGnpAKwpVmPqqpbp8 
 • เปิดให้เข้าชมเวลา 06.00-17.00 น.

วัดพลับพลาชัย เพชรบุรี

วัดพลับพลาชัย เพชรบุรี

เดินไม่ไกลจากวัดมหาธาตุ วัดพระประชัย วัดพระยาทำสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เป็นวัดที่รวบรวมศิลปะตระกูลเมืองเพชร ลักษณะเด่นคือศิลปะปูนปั้นที่ยังสมบูรณ์อยู่มาก โดยเฉพาะที่หน้าบันจะเห็นก้านขดเป็นลายปูนปั้น สัตว์แห่งป่าหิมพานต์ที่ไหลออกมาจากจั่ว ภายในวัด ยังจัดเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงหนังใหญ่อายุกว่า 100 ปี เรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมงานศิลปะ

นอกจากนี้ชุมชนวัดพระฉายในเขตเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรียังอนุรักษ์และสืบทอดเทคนิคการทำหนังใหญ่ให้คงอยู่คู่ชุมชนแห่งนี้ เพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สนใจไม่เพียงแต่ต่อยอดเป็นกิจกรรม “ประทับลาย สร้างสรรค์งานศิลปะ” เท่านั้น แต่ยังสอนนักท่องเที่ยวที่สนใจในการฟ้อนหนานใหญ่เบื้องต้นอีกด้วย

 • ที่อยู่ :  ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/Y8fi1hmTqpkwE6919
 • เปิดให้เข้าชม : เปิดให้เข้าชมเวลา 08:00 น. – 17:00 น.

วัดเกาะแก้วสุทธาราม

วัดเกาะแก้วสุทธาราม

วัดเกาะแก้วสุทธาราม เป็นวัดที่สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยา คนทั่วไปมักเรียกสั้นๆ ว่า วัดเกาะแก้วสุทาราม เดิมมีแม่น้ำไหลทุกด้านและบริเวณวัดมีลักษณะเป็นเกาะ ที่สะดุดตาคือพระอุโบสถหลังเก่าที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาที่แตกต่างจากสมัยอยุธยา คือมีประตูข้างละ ๒ บาน และไม่มีช่องหน้าต่าง. สถาปัตยกรรมของโบสถ์มีลักษณะคล้ายเรือสำเภา ไม่งั้นจะตกท้องช้าง นี่คือเอกลักษณ์ของพระอุโบสถที่สร้างสมัยอยุธยาและหาดูได้ยาก

วัดนี้ยังมีโบราณวัตถุมากมายท่ามกลางวัดบนเกาะ เช่น เมรุวัดเกาะ วิหาร สามห้อง อุโบสถ แต่สิ่งที่โดดเด่นคือภาพเขียนฝาผนังโบราณที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเพชรบุรี มีคุณค่าทางศิลปะและโบราณคดีเป็นอย่างยิ่ง

 • ที่อยู่ : ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/a2vTq4w8MKjUD6QY8
 • เปิดให้เข้าชม : เปิดให้เข้าชมเวลา 08.00-17.00 น.

วัดพระพุทธไสยาสน์ พระวัดดังเพชรบุรี

วัดพระพุทธไสยาสน์ พระวัดดังเพชรบุรี

ทำตามพระพุทธไสยาสน์ปล่อยให้มีมาต่อไปนี้ อยุธยา ถ้าเสียกรุงวัดที่เหลือก็ทิ้งร้าง ต่อไปนี้จะเกิดวันอังคารควรหาโอกาสไปกราบขอพรท่านไสยาสน์ที่วัดพระนอนที่เพชรบุรี นอกจากนี้ ยังรวบรวมความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต พระนอนองค์นี้มีอายุมากกว่า 400 ปียาว 43 ไมโครเมตรสูงจากหัวถึงก้นนอนพระ 15 ไมโครซอฟท์อนุญาติให้ยาไซน์ที่ใหญ่ที่ลืม 4 ลืม

 • ที่อยู่ : ถนนคีรีรัฐยา ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/VaFXGMhFoZnwJnLa6
 • เปิดให้เข้าชม : เปิดให้เข้าชมเวลา 07.00 – 17.00 น.

วัดสระบัว พระวัดดังเพชรบุรี

วัดสระบัว พระวัดดังเพชรบุรี

วัดสุระบัว เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย พระอุโบสถมีฐานโค้งคล้ายสำเภา นิยมสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย หน้าบันอุโบสถไม้แกะสลักรูปพระนารายณ์ ซึ่งแตกต่างจากที่อื่นที่มักจะแกะสลักรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ และยังมีลวดลาย Kanoku ประดับอยู่รอบๆ มีความงดงามอ่อนช้อยงดงาม พระอุโบสถมีขนาดเล็ก มีหลังคาสองชั้น ฐานโค้งคล้ายท้องสำเภา

ดูจากสภาพแล้ววัดยังสมบูรณ์อยู่มาก โดยเฉพาะลายปูนที่เห็นได้จากหน้าบัน หรือเรียกว่าลูกกรงรอบโบสถ์ ‘ใบเสมานั่งแท่น’ ประกอบด้วยลูกกรง 2 ชั้น มีเสาบัวรองรับลูกกรง ที่ฐานต่างๆ แต่ละชั้นมีปูนปั้นรูปยักษ์ถือใบเสมา ครุฑ และนรสิงห์ แอดมินอยากให้มาชมวัด ถือว่าเป็นงานศิลปะเพราะงานปูนปั้นที่นี่เขาว่ากันว่าต้องไปวัดสุระบัวถ้าอยากเห็นงานปูนปั้นสมัยอยุธยา

 • ที่อยู่ : ตำบล คลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/Q78M8MbrWcUv4bu2A   
 • โทร : 089 885 0210

วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร

วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร

วัดนี้ใหญ่สมชื่อ อาณาบริเวณกว้างขวางมาก พระอุโบสถ เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยสมัยอยุธยา มีหน้าบันประดับกระจกสี ประกอบด้วยลวดลายปูนปั้นงดงามตามแบบศิลปะช่างเมืองเพชร เดินเล่นรอบๆ โบสถ์ จะเห็นฐานลูกกรงที่มีดอกบัวรองรับ แต่ผู้ดูแลเห็นว่าเพชรบุรีมีวัดมากมาย ลูกกรงรอบโบสถ์เป็นลูกกรงคู่ หรือลูกกรงซ้อนกัน สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงกล่าวไว้ว่า ลูกกรงคู่ หมายถึง วัดหลวง เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพน ส่วนลูกกรงชั้นเดียว หมายถึง วัดหนู

เดินต่อไปอีกไม่กี่ก้าว คุณจะพบกับพระราชวังไม้สักหลังงาม เดิมเคยเป็นพระราชวังในบริเวณลานพระราชวังอยุธยา สมเด็จฯ รื้อแตงโมถวายสมเด็จฯ ซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชเพชรบุรีในขณะนั้น ใช้เป็นศาลาการเปรียญ

 • ที่อยู่ :  ถนนพงษ์สุริยา ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/jzkgA6ttdA8FCZ4b8
 • เปิดให้เข้าชม : เปิดให้เข้าชมเวลา 08.00-18.00 น.
 • โทร : 083 566 0149